035-528 83 77 tens@euroceptpharma.com

Wat is Chronische pijn?

In Nederland heeft één op de vijf volwassenen chronische pijn (www.zorginzicht.nl). Deze pijn varieert van enigszins onaangenaam tot volledig invaliderend. Mogelijk voelt u scherpe of juist doffe pijn, een brandend gevoel of stekende pijn, soms constant aanwezig, soms variërend over de dag. De pijn kan tijdens beweging toenemen of juist afnemen.

Chronische pijn is een pijn die langer duurt dan normaal verwacht bij een acute aandoening of verwachte tijd van genezing. Soms is de eigenlijke oorzaak van de pijn al genezen of stabiel, desondanks kan het zijn dat er pijn blijft bestaan. Als de pijn een chronisch karakter heeft kan de pijn uw stemming, conditie en uw dagelijks functioneren beïnvloeden.

Andersom heeft uw lichamelijke conditie, het positief of negatief denken en uw dagelijks functioneren ook weer invloed op de pijn. Uit onderzoek blijkt dat een actieve levensstijl en een positieve instelling een gunstig effect hebben op de pijn1.

Navigeer naar

Wat is Chronische pijn?

Wat is TENS?

Hoe werkt TENS?

TENS Therapie

Soorten TENS programma’s

Alleen materiaal bestellen?