035-528 83 77 tens@euroceptpharma.com

Vergoeding van TENS

TENS wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor de indicatie chronische pijn, echter er wordt door de zorgverzekeraar een bepaald bedrag van het eigen risico ingehouden. Wij adviseren u om zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar hierover, omdat dit per zorgverzekeraar en per pakket verschillend is wat er door een zorgverzekeraar door wordt berekend aan hun verzekerden.

De indicatie chronische pijn kan gesteld worden door een medisch specialist, bijvoorbeeld de anesthesioloog/pijnarts, neuroloog of revalidatiearts (uitzonderingen hierop zijn mogelijk).

De TENS wordt vervolgens aangemeten door de zorgprofessional, hierna wordt het TENS apparaat op proef mee naar huis gegeven. Indien men baat heeft bij het gebruik van TENS wordt er een definitieve machtiging ingediend bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoed naast het TENS apparaat ook de elektroden. Voor deze vergoeding dient men de TENS wel te blijven gebruiken en elektroden te blijven bestellen. De zorgverzekeraar vergoed maximaal éėn TENS apparaat per vijf jaar.

Navigeer naar

Vergoeding van TENS

Retourneren

Reizen-douaneverklaring

Klachtenformulier

Alleen materiaal bestellen?