035-528 83 77 tens@euroceptpharma.com

Referenties

Referenties Referenties De Jong, L., Janssen, P.G.H., Keizer, D., Köke, A.J.A., Schiere, S., Van Bommel, M., et al. (2015). NHG-Standaard Pijn. Meijers, K. & de Lint, G.J. (2019). TENS-therapie: een consensus-based werkinstruc­tie. Utrecht: Landelijke werkgroep...