035-528 83 77 tens@euroceptpharma.com

Multi-TENS

Klik op de kaart voor de instructiekaart in PDF.

Multi-TENS

De Multi-TENS biedt TENS programma’s voor de behandeling van verschillende soorten pijn. Het apparaat beschikt over 13 vooraf ingestelde TENS programma’s, vier NMS programma’s (spierstimulatie programma’s) en drie open protocollen voor het creëren van op maat gemaakte programma’s. Tevens heeft de Multi-TENS twee onafhankelijk van elkaar te programmeren kanalen; tijdens één behandeling kunnen twee verschillende programma’s geselecteerd worden.

Als extra veiligheid heeft de Multi-TENS een automatisch toetsenbordslot. Nadat de intensiteit (mA) is opgevoerd en er gedurende 60 seconden niet op de knoppen van de stimulator wordt gedrukt wordt het toetsenbord automatisch vergrendeld. Deactiveer het toetsenbordslot door op een – knop te drukken, het toetsenbord slot is nu ontgrendeld en de intensiteit kan (mA) weer opgevoerd worden. Tevens gaat na 60 seconden de achtergrond verlichting uit, dit is dan ook het teken dat het toetsenbord nu vergrendeld is.

Specificaties Multi-TENS 

 • Groot display met achtergrondverlichting
 • Twee onafhankelijk van elkaar te programmeren kanalen: tijdens één behandeling kunnen twee verschillende programma’s geselecteerd worden
 • Therapietrouw functie, er kan gemonitord worden in dagen, uren en gemiddelde intensiteit
 • Tijd instelbaar:
  • programma 1 t/m 5 en programma 7 t/m 9 en programma 11 en 12: 30 minuten, 1 uur, 4 uur, 9 uur of continu programma
  • programma 6, 10 en 13: vanaf 30 minuten instelbaar per minuut tot 60 minuten
 • Programmablokkering
 • Automatisch toetsenbordslot (veiligheid)
 • Zeven conventionele programma’s
 • Burst TENS programma
 • Han-stimulatie (gemixte frequentie) waarbij de mogelijkheid bestaat om de intensiteit (mA) onafhankelijk van elkaar, dus voor zowel 2Hz als 80Hz, in te stellen
 • Drie programma’s vrij te programmeren met parameters gericht op de individuele patiënt, PC1, PC2, PC3
 • Oplaadbare lithium batterij

Uitleg Keuze programma’s

Voor de behandeling van pijnklachten zijn verschillende TENS programma’s ontwikkeld. 

Conventionele programma’s (High Frequency TENS)

De programma’s voor conventionele TENS werken via de poorttheorie8 en zijn met name werkzaam bij nociceptieve pijn2. De poort theorie stelt dat weefselbeschadiging leidt tot activering van pijnvezels (Aδ- en C vezels). Conventionele TENS activeert door middel van een elektrische prikkel de tastvezels (Aβ-vezels). Stimulering van de Aβ-vezels zou de “gate” doen sluiten wat kan leiden tot vermindering van de pijngewaarwording. Een juiste plaatsing van de elektroden, frequentie (Hz), intensiteit (mA) en pulswijdte (μs) is cruciaal voor een positief resultaat2.

Het is aan te bevelen om dagelijks volgens een bepaald schema enkele keren per dag TENS toe te passen. Dit is afhankelijk van de aandoening, het klachtenpatroon en de huid. Indien nodig kan er ook voor gekozen worden gedurende korte tijd TENS de gehele dag toe te passen.

Op de Multi-TENS zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

Conventionele programma’sProgramma P01 

 • 80Hz, pulswijdte: 180 μs

Programma P02

 • 100Hz en pulswijdte 100 μs

Programma P03

 • 80Hz en pulswijdte 200 μs

Programma P04

 • 100Hz en pulswijdte 100 μs
 • Gebruik altijd 2 kanalen en 4 elektroden bij programma 4. Er wordt een constante stimulatie toegepast waarbij het linker en rechter kanaal elkaar afwisselen.

Programma P09

 • 80Hz en pulswijdte 60 μs
 • Voor de gevoelige huid of aangezichtspijn

Programma P11, Flow TENS

 • 80Hz en pulswijdte varieert tussen 70 en 180 μs
 • Gebruik altijd twee kanalen en vier elektroden bij P11. Er wordt een gemoduleerde stimulatie toegepast waarbij het linker en rechter kanaal elkaar afwisselen. Hierdoor wordt een masserend effect gevoeld.

Programma P12

 • 80Hz en pulswijdte varieert tussen 70 en 180 μs

Voor alle conventionele programma’s geldt: 

 • Twee elektroden plaatsen in het gerelateerde dermatoom
 • Intensiteit: Een stevige comfortabele prikkel2
 • Behandelingsduur: Continuerend met pauzes van 15 – 60 minuten2 mits de huid dit kan verdragen
 • Patiënt kan activiteiten behouden
 • Multi-TENS niet gebruiken tijdens het besturen van de auto (gebruiker is niet verzekerd), tijdens het douchen, in bad en naar de sauna

Burst programma (Low Frequency TENS)

Op de Multi-TENS staat een Burst programma, deze is ingesteld op 2Hz.

Burst TENS lijkt met name pijnreductie te geven bij neuropatische pijn2. Bij dit programma worden door middel van zichtbare spiercontracties via de myotomen Aδ-vezels gestimuleerd. Deze prikkels worden naar het supraspinale systeem (hersenen) geleid waardoor er opioïd receptoren worden geprikkeld en lichaamseigen morfine stoffen worden vrijgemaakt (PAG en RVM)9,10. Deze lichaamseigen morfinestoffen zorgen ervoor dat de actieve werking van de achterhoorn wordt geremd, wat kan leiden tot vermindering van de pijngewaarwording. Een juiste plaatsing van de elektroden, frequentie (Hz), intensiteit (mA) en de pulswijdte (μs) is cruciaal voor een positief effect2.

Programma P10: Burst programma

 • 2Hz en pulswijdte: 180 μs

Voor Burst programma geldt: 

 • Twee elektroden plaatsen op motorisch punt van de spier in pijnlijk gebied (myotoom)
 • Mogelijkheid om op tegenovergestelde lichaamshelft (contralateraal ) te stimuleren11,12
 • Intensiteit: zichtbare spiercontractie
 • Behandelingsduur: 30 tot 45 minuten; drie tot vier keer per dag
 • Patiënt in ontspannen houding plaatsen
 • Multi-TENS niet gebruiken tijdens het besturen van de auto (gebruiker is niet verzekerd), tijdens het douchen, in bad en naar de sauna

Han TENS programma (Alternerende TENS)

Op de Multi-TENS staat een Han TENS programma, deze is ingesteld op 3 seconden 80 Hz en 3 seconden 2 Hz. Han TENS wordt ook wel alternerende TENS genoemd.

Via verschillende neurale paden in het centrale zenuwstelsel lijken er verschillende soorten lichaamseigen morfinestoffen te worden vrijgemaakt. Alternerende TENS lijkt met name geschikt voor een gemengd pijnbeeld7,13. Bij de Han TENS (alternerende TENS) wordt 80 Hz afgewisseld met 2 Hz in één behandelvorm. Door de verschillende pulsaties kan dit programma prettig aanvoelen2,4.

Het is mogelijk om bij het Han programma de intensiteit (mA) onafhankelijk van elkaar in te stellen voor zowel 80 Hz als 2 Hz. In het display verschijnt rechts bovenin afwisselend: HI en LO. Dit betekent dat als HI in het display staat de intensiteit (mA) voor de 80 Hz aangepast kan worden en als LO in het display verschijnt de intensiteit (mA) voor 2 Hz aangepast kan worden met de + of knop! De Multi-TENS is automatisch vergrendeld als de achtergrond verlichting uit is, druk eerst op de – knop om de TENS te ontgrendelen. Hierna kunt u de intensiteit aanpassen naar een gewenste instelling.

Programma P13: Han programma

 • 3 seconden 80 Hz en 3 seconden 2Hz en Pulswijdte 180 μs

Voor het Han programma geldt: 

 • Twee elektroden plaatsen in pijnlijk gebied
 • Behandelingsduur: 30 tot 45 minuten; vier tot vijf keer per dag met interval van twee uur
 • Multi-TENS niet gebruiken tijdens het besturen van de auto (gebruiker is niet verzekerd), tijdens het douchen, in bad en naar de sauna!

Absolute contra-indicaties

 • Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD)
 • Stimulatie aan de voorkant hals

Relatieve contra-indicaties TENS behandeling

 • Pacemakers, hartritmestoornissen
 • Tumor in het stroomgebied van de elektroden
 • Huidaandoeningen
 • Zwangerschap
 • Epilepsie
 • Gevoelsstoornissen
 • Verminderde geestelijke gesteldheid zoals dementie

Overzicht beschikbare TENS programma’s

TENS

Mode

Frequentie Hz

Pulswijdte μs

Tijd

P01

Conv.

80

180

4 Hrs

P02

Conv.

100

100

4 Hrs

P03

Conv.

80

200

4 Hrs

P04*

Conv.

100

100

4 Hrs

P05

Urge incontinentie

20

200

4 Hrs

P06

AL-TENS

2

200

30 min

P07

Conv.

30

175

4 Hrs

P08

Conv.

1

50

4 Hrs

P09

Aangezichtspijn

80

60

4 Hrs

P10

Burst

2 

180

30 min

P11*

Modulatie

80

70/180

4 Hrs

P12

Modulatie

80

70/180

4 Hrs

P13**

Han

80 / 2

180

30 min

* P04 en P11, altijd twee kabels en vier elektroden gebruiken

** P13 Han Stimulatie, In het display verschijnt rechts bovenin afwisselend: HI en LO.

 • Als HI in het display staat kan de intensiteit (mA) voor 80 Hz worden aangepast (+ of – knop)
 • Als LO in het display staat kan de intensiteit (mA) voor 2 Hz worden aangepast (+ of – knop)

  Aanpassen tijdsduur programma

  1. Selecteer het gewenste programma op het linker kanaal door op PRG 1 te drukken
  2. Indien u met twee kanalen werkt selecteert u het gewenste programma op het rechter kanaal door op PRG 2 te drukken
  3. Druk op de SET knop (achterkant TENS apparaat), het klokje knippert in het midden van het display om de tijd in te stellen voor het linker kanaal
  4. Met de + knop aan de rechterkant kunt u een tijd selecteren:
  • Programma 1 t/m 5, 7 t/m 9, 11 en 12: 30 min. 1 uur, 4 uur, 9 uur of continu
  • Programma 6, 10 en 13: vanaf 30 minuten instelbaar per minuut tot 60 minuten
  1. Toets de linker + knop in om de tijd in te stellen voor het rechter kanaal (ChB) en zie punt 4 voor de tijd
  2. Met de ESC knop op de achterkant van het TENS apparaat kunt u de geselecteerde tijd bevestigen

  Vergrendelen programma en statistieken

  De Multi-TENS heeft twee mogelijkheden om de statistieken te vergrendelen.

  L:T mode: hierin worden de statistieken opgenomen, maar kan er gewisseld worden van programma (Lock Treatment)

  L:PT mode: hierin worden de statistieken opgenomen, maar kan er niet gewisseld worden van programma. Gebruik deze optie als u een programma wilt vergrendelen! (Lock Patient Treatment)

  Druk met het pennetje van het kabeltje op het blokkeerknopje achterop het TENS toestel en in het display verschijnt de mA en tijd. Druk nu voor 5 seconden op PGR1 knop en het slotje aan de rechterkant verdwijnt. Het TENS apparaat is nu ontgrendeld en er kan een ander programma gekozen worden.

  Persoonlijke programma’s maken met PC1, PC2 of PC3

  • Selecteer PC1, PC2 of PC3 door op de PRG 1 knop te drukken
  • Verwijder de batterijdeksel
  • Druk eenmaal op de SET knop om de aanpassingen in te stellen
  • De tijd gaat nu knipperen en deze kan aangepast worden met de rechter + of rechter – knop in uren en minuten.
  • Druk op de linker + knop en nu kan de μs ingesteld worden met de rechter + of – knop
  • Druk op de linker + knop en de Hz ingesteld worden met de rechter + of – knop
  • Druk op de linker + knop en kan de mode ingesteld worden: CON, MOD, BST, NMS met de rechter + knop
  • Druk op de ESC knop om de parameters op te slaan.
  • Het persoonlijke programma is ingesteld voor zowel het linker als rechter kanaal

  Uitlezen van de gebruikte tijd

  • Zet het TENS apparaat aan met de aan/uit knop Φ
  • Als de Multi-TENS is vergrendeld verschijnt in het display aan de rechterkant het slotje, dit is het teken dat de TENS vergrendeld is en statistieken heeft opgenomen. In de vergrendelde mode kunt u de gebruiksduur uitlezen.
  • Batterijdeksel verwijderen
  • Druk met de pin van de kabel één keer op het blokkeerknopje op de achterzijde van de Multi-TENS
  • In het display verschijnt:
  • links boven in het aantal dagen dat de Multi-TENS is gebruikt
  • In het midden het aantal uur dat de Multi-TENS is gebruikt
  • Links en rechts onderin de gemiddelde intensiteit (mA) die is gebruikt
  • Druk op de aan/uit knop om de Multi-TENS uit te schakelen

  Resetten van de Multi-TENS

  • Zet de TENS aan met de aan/uit knop Φ
  • Batterijdeksel verwijderen
  • Zorg dat het toestel ontgrendeld is, hiervoor druk met het pinnetje van de kabel één keer op het blokkeerknopje op de achterzijde van de Multi-TENS
  • Houdt PRG 1 ingedrukt voor vijf seconden en het toestel is ontgrendeld (slotje verdwijnt uit display)
  • Druk nogmaals met het pinnetje van de kabel één keer op het blokkeerknopje op de achterzijde van de Multi-TENS. L:T of L:PT knippert
  • Druk nu opeenvolgend de volgende toetsen in:
  • SET (achterkant TENS), Linker +, Linker –, Rechter +, Rechter
  • Zet de Multi-TENS uit
  • De statistieken zijn nu verwijderd van de Multi-TENS en kan gebruikt worden voor de volgende behandeling

  Absolute contra-indicaties TENS behandeling

  • Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD)
  • Stimulatie aan de voorkant hals 

  Relatieve Contra-indicaties TENS behandeling

  • Pacemakers, hartritmestoornissen
  • Tumor in het stroomgebied van de elektroden
  • Huidaandoeningen
  • Zwangerschap
  • Epilepsie
  • Gevoelsstoornissen
  • Verminderde geestelijke gesteldheid zoals dementie

  Technische specificaties

  De Multi-TENS werkt op de meegeleverde oplaadbare 9 V batterijen die met de bijgeleverde lader opgeladen kunnen worden

  Aantal kanalen

  2 (onafhankelijk van elkaar te programmeren)

  Constante stroom

  Tot een weerstand van 1500 Ohm

  Stroomvorm

  Asymmetrische, rechthoekig bifasisch

  Aantal vooraf ingestelde programma’s

  13

  Aantal persoonlijke programma’s

  3

  Stimulatievormen

  Conventioneel

  Burst

  Modulatie

  Han

  Max. pulsduur

  450μs

  Max. frequentie (in C mode)

  200Hz

  Bewaring, verzending en gebruik

  Temperatuur: 10°C tot 30°C

  Luchtvochtigheid: 0%-90%

  Batterij

  9 Volt oplaadbare batterij

  Afmetingen

  119,2 x 69 x 28,7 mm

  Gewicht

  Ca. 152 gram inclusief batterij